Recreanten

Van de ongeveer 350 leden die VVA telt, zijn er ongeveer 30 recreant. Als recreant train je één of twee keer per week, maar speel je geen competitiewedstrijden.

De groep recreanten bevat zowel mensen die al langer volleyballen, of bijvoorbeeld ooit competitie hebben gespeeld als mensen die net zijn begonnen. Er zit dus altijd wel iets voor je bij, als je recreatief wilt spelen.

Trainingstijden
Er zijn twee trainingsmogelijkheden:
  • Maandag 19:30 - 21:15 - Laan van Spartaan
  • Woensdag 21:15 - 23:00 - Blauw-Wit
Kosten
Als recreant kan je ervoor kiezen om voor een heel jaar te betalen, of per training te betalen. Een training kost 7,50 per keer en jaarcontributie kost 215 euro voor een heel seizoen. Voorafgaand aan de training moet je een training reservering via ons reserveringssysteem.

Interesse
Wil je een keertje meetrainen? Vul dan het meetrainformulier in op onze website. De technische commissie neemt dan contact met je op.  

Recreational playing

Of the approxiami 30 of the roughly 350 members of volleyball club Amsterdam are recreational players. As a recreational player you practice once or twice a week and you don't take part in the official competition.

The recreational group includes people who have been playing volleyball for some time, or who have ever played competition, for example, as well as people who have just started. So there is always something for you if you want to play recreationally.

Training times
There are two training options:
  • Monday 19:30 - 21:15 pm – Sporthal Laan van Spartaan
  • Wednesday 21:15 - 23:00 – Blauw-Wit
Costs
As a recreational player you can choose to pay for a whole year, or pay per training. A training costs 7.50 per time and an annual contribution costs 215 euros for a whole season. Before the training you must reserve a training via our reservation system.

Interested?

Would you like to train sometime? Fill in the 'meetrain' form on our website. The technical committee will contact you.


FAQ Recreantentraining

1Hoever van te voren kan ik een training reserveren?
Je kan een maand van te voren een training reserveren. Uiterlijk 24 uur van te voren kan je je nog inschrijven voor een training.
2Hoever van te voren kan ik mijn reservering nog wijzigen?
Je kan uiterlijk 24 uur van te voren je reservering nog verwijderen of wijzigen. Het geld wat je voor de training hebt betaald, wordt teruggeboekt op je account. Dit kan je gebruiken om een andere keer te reserveren. Na 24 uur van te voren, kan je je reservering niet meer annuleren en kan je het geld wat je hebt betaald voor de training niet terug krijgen.
3Kan ik zonder reservering langs komen?
Nee, we vragen je echt om te reserveren. Bij de training wordt de aanwezigheid gecontroleerd. Mocht je toch niet hebben gereserveerd, vragen we je ter plekke om 9 euro te betalen als vergoeding voor de training.
4Wat moet ik meenemen?
Om te volleyballen hoef je niet veel mee te nemen. De volgende dingen zijn handig: binnen sportschoenen, sportkleding, een flesje water en als je wilt kniebeschermers.
5Moet ik meteen beslissen of een jaarabonnement wil nemen?
Nee, je kan rustig eerst een paar keer een losse training kopen voordat je een jaarabonnement neemt.
6Wanneer gaat de training door?
Er moeten minimaal 4 mensen zich hebben ingeschreven voor een training om deze door te laten gaan.

FAQ Recreational training

1How far in advance can I book a training?
You can book a training one month in advance. You can still reserve training for a maximum of 24 hours in advance.
2How far in advance can I change my reservation?
You can still delete or change your reservation a maximum of 24 hours in advance. The money will be refunded to your account in our reservation system. You can use this money to book another training. After 24 hours in advance, you cannot cancel your reservation and you cannot get the money you paid for the training back.
3Can I come by without a reservation?
No, we ask you to make a reservation. Attendance is checked during training. If you have not made a reservation, we ask you to pay 9 euros on the spot as compensation for the training.
4What do I have to bring along?
You don't need to bring a lot to play volleyball. The following things are useful: indoor sports shoes, sports clothing, a bottle of water and if you want, knee pads.
5Do I have to decide right away whether I want to take out an annual subscription?
No, you can buy a few separate training sessions first before taking an annual subscription.
6When will the training take place?
A minimum of 4 people must have registered for a training to take place.