Taakomschrijvingen

Hier vind je de uitgebreide beschrijvingen van de verschillende functies die in de vereniging te vervullen zijn. Interesse? Neem contact op met de vrijwilligerscoördinator.

Bestuur: Voorzitter

Het zit natuurlijk al in de naam verwerkt. Je zit de bestuursvergaderingen (ong. 7 per jaar) en de jaarlijkse algemene leden vergadering (ALV) voor. Waarbij het voorzitterschap tijdens een ALV een formele taak is, terwijl deze tijdens de bestuursvergaderingen veel losser is en ook in overleg met de medebestuursleden ingevuld kan worden.

Officieel is je stem tijdens de bestuursvergadering een doorslaggevende stem. In de afgelopen 11 jaar is het echter nog nooit tot een stemming gekomen.

Het voorzitten van de vergaderingen is dan ook meteen een van de weinige vaste taken die je als voorzitter hebt. Dit zorgt ervoor dat je, uiteraard samen met je mede bestuursleden, zelf kan kiezen welke zaken je als voorzitter extra aandacht geeft.

Een van de leuke taken van de voorzitter is om de vereniging te vertegenwoordigen naar de rest van de volleybalwereld. Denk daarbij aan de regiobijeenkomsten van de nevobo en het voorzittersoverleg van de volleybalverenigingen in Amsterdam. Dit klinkt misschien saai maar deze worden steeds praktischer ingevuld en spelen goed in op wat er bij de verenigingen leeft. Hierbij wordt veel kennis gedeeld die je binnen VV Amsterdam vaak goed kunt gebruiken.

Als voorzitter ben je het eerste aanspreekpunt voor algemene vragen van leden. Dit betekent niet dat je zelf alles moet weten maar het maakt het wel erg makkelijk als je weet wie wat doet en dus de vraag wel kan beantwoorden.

De voorzitter is belast met de algemene leiding van de vereniging, dit in samenwerking met de vice-voorzitter.

De voorzitter:
 1. ...verzorgt de externe presentatie, zulks in overleg met de voorzitter van de afdeling presentatie, als bedoeld in art. 19 lid 5 van dit reglement.
 2. ... is belast met het uitschrijven van de bestuurs- en algemene vergaderingen
 3. ... leidt de bestuurs- en algemene vergaderingen en heeft het recht de discussie te sluiten wanneer hij meent dat de vergadering voldoende is ingelicht, doch is verplicht deze weer te openen wanneer tenminste twee bestuursleden, respectievelijk twee derde deel van de aanwezige stemgerechtigde leden dit verlangen.
 4. ... beslist in bestuursvergaderingen bij staking van de stemmen

Bestuur: Vicevoorzitter

Als vice-voorzitter ben je in ondervoorzitter van een club of vereniging. Dit houdt in dat je de voorzitter vervangt wanneer deze afwezig is. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het voorzitten van een bestuursvergadering.
Verder heeft de vice-voorzitter niet een specifieke taak of invulling binnen het bestuur en kan dus naar eigen wens ingevuld worden. De afgelopen jaren is het zo geweest dat de vice-voorzitter zich vooral gefocust heeft op de jeugdafdeling van VVA.

Bestuur: Penningmeester

Werkzaamheden/taken

 • Aan het begin van het seizoen verstuur je de facturen voor de contributie. Halverwege het seizoen is er een tweede ronde voor het versturen van facturen.
 • Daarbij moet je ervoor zorgen dat alle leden de contributie ook daadwerkelijk betalen. De meesten doen dat ook, maar soms kost het wat moeite dit voor elkaar te krijgen.
 • Verder verzorg je ook alle uitgaande betalingen. Denk daarbij aan zaalhuur en de contributie die per team betaald wordt aan de Nevobo, en ook de vergoedingen voor de trainers. Daar komen gedurende het seizoen ook veel losse betalingen bij.
 • Dit alles moet ook worden bijgehouden in een boekhoudprogramma. Voor alles wat op de rekening van VV Amsterdam gebeurt, moet je een bewijs hebben, zodat er geen geld verdwijnt.
 • 1 keer per maand ben je aanwezig op de bestuursvergadering. Daar komen elke keer verschillende taken uit die je binnen de vereniging moet uitvoeren. Dat komt vaak neer op het aansturen van commissieleden, en soms moet je zelf extra werk verrichten.
 • Aan het eind van het seizoen, kort voor de ALV, vindt de kascontrole plaats. Dan controleren 2 leden of er geen gekke dingen zijn gebeurd met het geld van de club.

Hoeveel tijd kost het je?
Het maken en versturen van de facturen kost je eenmalig een paar uur tijd. Verder alles bijhouden en betalen kost je maximaal een half uurtje per week. De kascontrole duurt een uur tot anderhalf uur. Het zou per week kunnen verschillen als er plots wat extra dingen bij komen, die je vooraf niet kunt voorzien.

Bestuur: Hoofd TC

Het Hoofd TC is de voorzitter van de Technische Commissie. In het algemeen geldt dat hij/zij verantwoordelijk is voor het naar behoren functioneren van de TC, o.a. door op actieve wijze sturing te geven aan de leden van de TC. Tot zijn/haar takenpakket behoren daarnaast zitting nemen in het bestuur en contact onderhouden met de wedstrijdsecretaris en de NeVoBo.

Als Hoofd TC:

 • maak je, samen met de TC-leden, de teamindeling voor aankomend seizoen
 • zorg je dat deze teams zijn ingeschreven bij de NeVoBo
 • maak je een passend trainingsschema voor alle teams
 • zet je doelstellingen en visie uit voor de langere termijn
 • communiceer je korte-termijn doelen
 • verzorg je t traject van interesse tonen tot aanmelden bij de vereniging
 • zorg je dat VVA goed zichtbaar is voor potentiële leden
 • neem je deel aan t bestuur en zet je het belang van de leden centraal

Kortom, een zeer uitdagende functie, waarmee je echt impact kan maken!

Hoeveel tijd kost het je? Dit verschilt erg per week, maar reken op ongeveer een 4 uur (gemiddeld) per week. De piek ligt tussen de seizoenen, wanneer alle teams worden klaargestoomd voor t nieuwe seizoen.

Bestuur: Secretaris

Zorgen dat de vergaderingen niet te lang duren en dat actiepunten ook afgehandeld gaan worden. Daarnaast zorgen dat het systeem bijgewerkt blijft met wie allemaal (oud)lid is van onze prachtige vereniging. In de zomermaanden ben je er wat meer tijd mee kwijt want dan zijn er veel mutaties in de aan en afmeldingen, maar door het jaar heen ben je er ongeveer 1 uur per 2 weken mee bezig. Het secretariaat kost wat meer tijd, ongeveer een dag per maand en dat is inclusief de vergaderingen.

Wedstrijdsecretaris

Voor het komende seizoen zijn we op zoek naar een nieuwe wedstrijdsecretaris. Dit is een taak waarbij je (bijna) alles digitaal en/of per mail kunt regelen. Je kunt hierbij zelf (heel handig!) je tijd indelen.

Werkzaamheden/taken:

 • Je onderhoudt het contact met de aanvoerders over het wijzigen van wedstrijden.
 • Je brengt aanvoerders in contact met de tegenstander wanneer één van de teams een wedstrijd wil wijzigen.
 • Je onderhoudt het contact met de Nevobo over het inplannen en wijzigen van wedstrijden
 • Je onderhoudt het contact met de gemeente en de Blauw-Wit over de zaalhuur voor zowel trainingen als wedstrijden.
 • Je maakt de indeling voor de tellers bij dames en heren 1.
 • Je maakt deel uit van het bestuur (vergaderen ongeveer eens in de 6 weken gedurende het seizoen).

Hoeveel tijd kost het je? Dit verschilt erg per week, maar reken op ongeveer een uur/anderhalf uur (gemiddeld) per week. Uiteraard met pieken wanneer er zalen gehuurd moeten worden of er last-minute veel wijzigingen zijn en dalen buiten het seizoen (zomer).

Technische commissie

Binnen volleybalvereniging Amsterdam is een Technische Commissie (TC) samengesteld die de technische zaken van de vereniging coördineert en bewaakt.

De TC is verantwoordelijk voor het vertalen én behalen van de sportieve doelen, afgeleid van het verenigingsbeleid van VV Amsterdam. De TC draagt in die zin zorg voor de coördinatie en communicatie tussen de jeugd- en seniorenteams, haar individuele leden, de trainers/coaches en het bestuur.

De TC bestaat uit ca. 8 personen. De voorzitter, Hoofd TC, maakt deel uit van het bestuur. De commissieleden zijn contactpersoon voor doorgaans 2 tot 4 teams.

Hoofd TC
Het Hoofd TC is de voorzitter van de Technische Commissie. In het algemeen geldt dat hij/zij verantwoordelijk is voor het naar behoren functioneren van de TC, o.a. door op actieve wijze sturing te geven aan de leden van de TC. Tot zijn/haar takenpakket behoren daarnaast zitting nemen in het bestuur en contact onderhouden met de wedstrijdsecretaris en de NeVoBo.

TC-lid
De TC leden hebben allen één of meerdere teams onder zijn/haar hoede. In het algemeen geldt dat het contact onderhouden met en het regelmatig bezoeken van de te begeleiden teams en de directe opvolging van acties als gevolg daarvan als hoofdtaak van de TC leden kan worden beschouwd. De Jeugd TC is verantwoordelijk voor zowel de aspiranten als de mini’s van VVA. De taakomschrijving van de Jeugd TC komt overeen met die van de overige TC leden.

Gemiddeld ben je ongeveer 6-8 uur per maand kwijt aan TC werkzaamheden. Voor hoofd TC ben je hier nog wel het dubbele aan kwijt.

Jeugdcommissie

Ga je in de jeugdcommissie dan hoef je niet per se affiniteit met kinderen te hebben, maar het maakt je taak wel een stuk makkelijker;) De jeugdcommissie heeft o.a. de taak dat de trainingen in goede banen geleid wordt, wie er voor de groep staat, teamindeling, dealen met ouders, wedstrijden inplannen voor aspiranten en coördineren van de CMV competitie voor de mini’s. Als het echt niet anders gaat dan zal je misschien zelf een keer training moeten geven. Een hoop diversiteit dus. Je moet dus wel een beetje sterk in je schoenen staan want soms kunnen ouders nogal koppig zijn als het om hun kinderen gaat. In feite ben je het bestuur dat over alles gaat wat te maken heeft met de jeugd. Het verschilt per taak hoeveel tijd je eraan kwijt bent.

De huidige jeugdcommissie bestaat uit een voorzitter, jeugdwedstrijdsecretaris, coördinator CMV competitie.

Voorzitter
Onderhoudt contact met het bestuur, is het aanspreek punt voor de andere commissieleden, trainers, zorgt dat taken uitgevoerd worden en stuurt mensen aan. Je bent als voorzitter gemiddeld 10 uur per maand kwijt aan taken als voorzitter.

Jeugdwedstrijdsecretaris
Regelt alle wedstrijden voor jeugd tot de mini’s. Het verplaatsen van wedstrijden en alles wat hierbij komt kijken.

Coördinator CMV competitie.
Regelt alle zaken omtrent de CMV competitie, is het aanspreekpunt voor de ouders met vragen aangaande de competitie, het aanspreekpunt vanuit de organisatie van de competitie, inschrijven van teams.
Dit is een taak die je niet geheel in je eentje kunt uitvoeren, je hebt hier de hulp van ouders bij nodig. Ouders zijn nodig om teams te coachen en wedstrijden te fluiten die tijdens deze competitie gespeeld worden. Doorgaans zijn het vaak dezelfde ouders die opstaan en hun steentje bijdragen, contact onderhouden met deze ouders is een must! Gemiddeld per maand ben je hier 2-3 uur aan kwijt. Aan het begin van het seizoen iets meer, want dan moet je de ouders begeleiden met hoe de competitiedagen in hun werk gaan. Daarna kunnen ze het hopelijk op eigen kracht.

Hoofdtrainer Jeugd

Volleybalzaken:
 • Helpen bij de trainingen van de jeugd
 • Meedenken over de doorgaande lijn qua techniek en tactiek
 • Trainersbijeenkomsten leiden
 • Trainers adviseren over technische en tactische zaken
 • Begeleiden van startende trainers
 • Mee helpen en mee organiseren toernooien van de jeugd.
Voordelen:
  Veel sociaal contact
 • Veel praten over volleybal
 • Jouw eigen kennis en kunde delen
 • Het verbeteren van de algehele jeugd
 • Uitdaging om over volleybal na te denken
 • Eigenlijk gewoon heel leuk.
 • Leuke vergoeding

Handig om te weten:

 • Jouw maandag en woensdag ben je in de avond vrij.
 • De trainingstijden op maandag zijn (voor nu) van 16.30 tot in ieder geval 19.30
 • Op woensdag zijn de trainingstijden (voor nu) van 17.45 tot 19.15

Interesse gekregen na het lezen van deze mooie omschrijving? Neem dan zo snel mogelijk contact op met JeugdCie! jeugdcommissie@vvamsterdam.nl

Groeten,
De jeugdcommissie van VVAmsterdam!

X