Vertrouwenscontactpersoon

Bij VVA vinden we het belangrijk dat iedereen met plezier volleybalt. We willen graag een sportclub zijn waar iedereen zich veilig voelt, zonder ruzies, pesten, discriminatie en ander onaardig of ongewenst gedrag.

Toch kan het helaas voorkomen dat er iets vervelends gebeurt. In dat geval is het superbelangrijk om hierover te praten en hier niet alleen mee rond te blijven lopen. Soms is het moeilijk om dit te doen met je teamgenoten of trainer, omdat het bijvoorbeeld over hun gaat of je niet zo goed weet hoe. Daarom is er binnen VVA een vertrouwenspersoon, aan wie je alles kan vertellen wat je minder makkelijk tegen anderen zegt. Deze persoon heeft geheimhoudingsplicht, wat betekent dat alles wat je vertelt, niet zomaar aan anderen zal worden doorverteld. Om zo goed mogelijk te kunnen helpen is het soms wel nodig om andere mensen te informeren, maar dat zal dan altijd in overleg met jou gaan.

De vertrouwenscontact persoon is Eef van Koersveld. Je kunt haar het beste bereiken via vcp-jeugd@vvamsterdam.nl . We kunnen dan een afspraak maken om te praten over wat je dwars zit.

Groetjes,
Eef