Coronamaatregelen update 13/10

Tijdens de persconferentie van 13 oktober heeft het kabinet helaas moeten aankondigen dat de coronamaatregelen rondom het sporten aangescherpt zullen worden. Met dit bericht proberen wij vanuit het bestuur antwoord te geven op enkele vragen die je mogelijk zult hebben. Heb je andere vragen of opmerkingen? Stuur die dan naar meldingen@vvamsterdam.nl.
Bovenal: blijf gezond, en we hopen jullie allen snel weer in de hal terug te kunnen zien.
Het bestuur van Volleybal Vereniging Amsterdam.

Algemeen

Volgens de website rijksoverheid.nl:

Per 14 oktober 22:00 uur zijn sportactiviteiten zeer beperkt mogelijk.

  • Alleen sporten die met een onderlinge afstand van 1,5 meter kunnen zijn toegestaan.
  • Maximaal 4 personen mogen samen sporten
  • Er wordt geen competitie gespeeld
  • Toeschouwers zijn niet toegestaan

Er is een uitzondering voor kinderen en jongeren tot en met 17 jaar. Zij mogen in teamverband sporten en onderling wedstrijden spelen met teams van de eigen club.

  • Er wordt geen competitie gespeeld.
  • Kinderen met klachten die kunnen wijzen op corona blijven thuis.

Wat betekent dit voor de senior-leden?

Alle trainingen en wedstrijden zijn, tot nader orde, geannuleerd.

Dit geldt ook voor de trainingen die vanavond, woensdag 14 oktober voor 22:00, hadden plaatsgevonden.

Wat betekent dit voor de jeugdleden?

Alle VVA-leden van 17 jaar of jonger kunnen door blijven trainen.

Dit geldt ook voor de jeugdleden die momenteel in een seniorenteam zijn ingedeeld. Hoe dit verder ingericht kan worden wordt op het moment nog onderzocht door de jeugdcommissie. Zij zullen hier voor maandag 19 oktober verder duidelijkheid in geven.

Helaas zijn alle ingeplande wedstrijden wel tot nader orde geannuleerd.

Wat betekent dit voor de competitie?

Helaas kunnen we hier nog geen uitspraak over doen.

Dit is een beslissing die gemaakt wordt door de Nevobo, en zij zullen de komende tijd onderzoeken wat de mogelijkheden zijn. Wanneer deze beslissing gemaakt is zal het bestuur de leden hiervan op de hoogte brengen.

Wat betekent dit voor de contributie?

De inning wordt uitgesteld naar het einde van het seizoen.

Normaliter zou rond deze tijd de contributie geïnd worden. Aangezien het onduidelijk is wanneer we weer kunnen gaan sporten en of de competitie überhaupt nog doorgang gaat vinden stelt het bestuur voor om de inning te verplaatsen naar het einde van het seizoen, en het te innen bedrag aan te passen aan de hoeveelheid die er wel gespeeld kon worden. Het bestuur zal hierbij volledige transparantie geven over hoe dit bedrag tot stand is gekomen.

Let op: er zijn meerdere vaste bedragen per jaar die door de vereniging betaald worden. Hierdoor is het niet zo dat wanneer er bijvoorbeeld maar een half seizoen gespeeld heeft kunnen worden, de contributie ook maar de helft bedraagt.

Het bestuur zal tijdig de datum en opbouw van de inning aankondigen. Bij vragen rondom dit onderwerp kan contact worden opgenomen met penningmeester@vvamsterdam.nl.

Comments are closed.

X