22 augustus 2019

Veilig Sportklimaat

VV Amsterdam zorgt voor een veilig sportklimaat

Voor iedere sporter is een veilig sportklimaat van belang. Als vereniging vinden we het belangrijk samen met onze trainers/coaches onze verantwoordelijkheid te nemen en te zorgen voor een veilige sportomgeving. VV Amsterdam vindt het belangrijk dat alle sporters, trainers en begeleiders in een gezonde en sociaal veilige sportomgeving kunnen sporten of trainen. Binnen de vereniging hebben we afspraken (hyperlink) over de manier waarop leden omgaan met elkaar, tegenstander en de omgeving.

X