... een jonge vereniging met een rijke historie
Volleybalvereniging Amsterdam is op 1 juni 1989 ontstaan uit een fusie tussen twee verenigingen: Amsterdam Boemerang en Sloterpark. Deze twee verenigingen vormen de basis voor de vereniging zoals ze nu is, een vereniging met een breed aanbod van speelniveaus. Amsterdam Boemerang bestond al sinds de oprichting van de Nederlandse Volleybal Bond in 1947. Ze startte als schoolvereniging, maar groeide uit tot een nationaal spelende club. Sloterpark startte als afsplitsing van een voetbalvereniging met dezelfde naam. De club had een brede basis op Districtsniveau.

volleyballer... een vereniging voor iedereen

Volleybalvereniging Amsterdam is een bloeiende vereniging, en is met ongeveer 350 leden de grootste volleybalvereniging van Amsterdam. Het is een gezellige vereniging die ernaar streeft iedereen op zijn/haar niveau -competitie spelend of recreatief- te laten volleyballen. De vereniging bestaat uit 12 damesteams en 8 herenteams. Deze teams spelen in de 2e divisie tot aan de 6e klasse. Recreatief volleyballen kan ook bij v.v. Amsterdam, er is een recreantengroep. Ook heeft de club een jeugd afdeling, die op dit moment bestaat uit 7 aspiranten en 8 minivolleybal teams.

... een actieve vereniging
Door de grote inzet van actieve leden draait v.v. Amsterdam volop. Naast de trainingen en wedstrijden die veelal geleid worden door ervaren trainers uit de eigen vereniging, worden er ook andere activiteiten georganiseerd. Voor de leden worden mixtoernooien en feesten georganiseerd en in de zomer volleyballen we in het Vondelpark. In breder kader organiseert de vereniging het bedrijventoernooi in juni en het Frits de Wever toernooi in september.
Informatie over alle activiteiten en andere relevante zaken wordt aan de leden doorgegeven via het bestuur en het clubblad 'd'Amsterswammer', dat 3 keer per jaar verschijnt.

De trainingen vinden plaats in de Blauw-Withal aan de Joos Banckersweg (kruispunt Jan van Galenstraat - Admiraal de Ruyterweg) op maandag en woensdag, op maandag en donderdag in de Laan van Spartaan en op woensdag in de van Hogendorphal. We trainen op maandag-, woensdag- en donderdagavond. De thuiswedstrijden van de teams worden op vrijdagavond in de Blauw-Withal en de Wethouder Verheijhal, Polderweg 300, Amsterdam en op zaterdag in de Blauwwithal en de Laan van Spartaan gespeeld.

Zin om bij v.v. Amsterdam te volleyballen?
Kom dan tweemaal vrijblijvend meetrainen!!

Voor meer informatie kun je e-mailen met de TC